vb.vc免费个性超短域名跳转服务

vb.vc是一家免费的个性域名提供商,提供类似于http://xxxx.vb.vc的简短免费二级域名申请服务.

目前vb.vc的免费域名只能用来跳转使用,跳转时有广告,且需要等待5秒钟。具体可测试本站跳转测试地址:http://www.571free.vb.vc/

vb.vc免费域名暂不提供解析功能,注册域名前,需要先注册会员,其免费服务的稳定性、长期有效性还有待观察。

→ 点此获取正规游戏试玩赚钱软件~

免费域名申请地址:http://www.vb.vc/

域名跳转测试:http://www.571free.vb.vc/

游乐星球 点此下载

相关推荐